08:38
28 oktober 2021

Studiedag: ‘Respect: over vertrouwen en gezag in politiewerk’ – 9 november

Studiedag: ‘Respect: over vertrouwen en gezag in politiewerk’ – 9 november
Young female activist staring at the policeman and smiling during a protest. Group of social activists protesting silently standing in front of police force.

Legitimiteit is essentieel voor een democratische kwaliteitsvolle politiezorg. Met het begrip legitimiteit wordt indirect verwezen naar de mate van vertrouwen van burgers in de politie. Het verwijst ook naar de gehoorzaamheid aan de politie en het gezag van de politie. Een politie die een grote mate van legitimiteit kent, wordt beter gehoorzaamd en hoeft minder gewelds- en machtsmiddelen in te zetten. We zouden eigenlijk wel kunnen stellen dat een legitieme politie een efficiëntere politie is. Politie lijkt het vandaag moeilijk te hebben met haar legitimiteit en vertrouwen. De idee zou ontstaan dat de burger geen gezag en respect meer heeft voor de politie. Is dit wel zo? Het is niet meer zo dat de symbolische functie van het uniform automatisch leidt tot een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de politie. De vraag rijst, hoe moeten we hiermee omgaan?

Afgelopen decennia werd heel wat onderzoek verricht naar legitimiteit, vertrouwen en gezag van de politie. In deze studiedag willen we deze begrippen verhelderen en nagaan welke gegevens we daar vandaag over hebben in België. Daarnaast brengen we ook (internationale) evoluties in kaart.

Tenslotte besteden we aandacht aan wat we kunnen leren over legitimiteit uit de huidige handhaving van de COVID maatregelen? Welke impact heeft COVID op legitimiteit en vertrouwen? Hoe gaan politiekorpsen hier mee om en hoe beïnvloedt dit haar maatschappelijke opdracht vandaag? Welke goede praktijken kunnen we hieruit halen?

Op het einde van deze studiedag ontvangen de ingeschreven deelnemers een exemplaar van het themanummer ‘Legitimiteit van de politie’ in de reeks Cahiers Politiestudies (Uitg. Gompel & Svacina).

Lees verder via policingandsecurity.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × drie =