10:42
28 oktober 2021

Studiedag: Financiering van de lokale politie. Less is more?! – 26 november

Studiedag: Financiering van de lokale politie. Less is more?! – 26 november

Het federaal regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken kondigden aan dat “werk zal worden gemaakt van een vernieuwd transparant financieringsmodel voor de lokale politiezones, dat bovendien de optimale schaalgrootte van de politiezones stimuleert”.

De behandeling van een wetsvoorstel eerder dit jaar, duidt aan dat er veel politiek draagvlak bestaat om hier snel werk van te maken.

Deze studiedag grijpt terug naar de totstandkoming van het huidige financieringsmodel met de KUL-norm en de verschillende federale dotaties, preventiemiddelen en correctiemechanismen. Waarom werden bepaalde keuzes destijds wel of niet gemaakt?

Hoe evalueren we de situatie vandaag? Wat kunnen we leren van de modellen in het buitenland?

Uiteraard heeft de federale financiering een impact op de dotaties van de steden en gemeenten. Hoe zijn deze de afgelopen twintig jaar geëvolueerd en wat kunnen we leren uit de inzichten van specialisten op vlak van gemeentefinanciën?

Intussen lopen er hoorzittingen in de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en worden multidisciplinaire werkgroepen samengesteld die de hervorming van het financieringsmechanisme vanuit een breder kader zullen bekijken.

U krijgt aan het einde van deze studiedag een actuele stand van zaken zodat u helemaal ‘up to date’ de boeiende debatten met kennis van zaken kan volgen.

Deze studiedag is ongetwijfeld belangrijk voor iedereen die een rol speelt in de aansturing en het beheer van de lokale politie of daar interesse voor heeft. Het is een niet te missen studiedag voor korpschefs en leidinggevenden binnen en buiten de politie, voorzitters en leden van het politiecollege en de politieraad, academici, politici enz.
Wij kijken ook uit naar de aanwezigheid van recent ingestroomde commissarissen en houders van het directiebrevet of wie daar in opleiding voor is.

Lees verder via policingandsecurity.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + negentien =