04:51
07 augustus 2020

State of the art geweld Aard en omvang, daders, slachtoffers, risicofactoren en aanpak

Deze publicatie biedt een overzicht van wat er bekend is in de literatuur over geweld (in woonwijken). Geweld in woonwijken is een vorm van geweld die relatief vaak voor lijkt te komen. Toch is er nog weinig bekend over de precieze aard en omvang van dit geweld. Ook over de aanpak (door de politie) bestaan vragen zoals bijvoorbeeld welke aanpak(ken) de politie het beste kan gebruiken om geweld te stoppen/te voorkomen.
Deze publicatie biedt een overzicht van wat er bekend is in de literatuur over geweld (in woonwijken). Aan bod komen: aard en omvang, daders, slachtoffers, risicofactoren en beschermende factoren en ten slotte de aanpak. Ook komen er witte vlekken naar voren die nog bestaan in het onderzoeksveld. Een deel daar wordt de komende jaren beantwoord in promotieonderzoek naar geweld in woonwijken en de aanpak van de politie daarvan.

Lees verder via Politieacademie – State of the art geweld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *