07:01
24 oktober 2020

Expired: Risicofactoren voor het ontstaan van Jeugdcriminaliteit

Expired: Risicofactoren voor het ontstaan van Jeugdcriminaliteit

Probleemgedrag is een wisselwerking tussen persoonlijke en omgevingsfactoren. Probleem gedrag kan ontstaan op grond van meerdere oorzaken. Er niet één enkele oorzaak aan te wijzen voor probleemgedrag. Het is vaak een combinatie van verschillende factoren die elkaar versterken. Naast risicofactoren die elkaar kunnen versterken zijn er ook factoren die probleemgedrag tegengaan. Zo kunnen de negatieve invloeden die in het gezin spelen worden gecompenseerd door het positieve ervaringen op school. Deze factoren worden protectieve factoren genoemd. Hoe sterker de protectieve of aanwezig zijn, hoe minder kans op probleemgedragingen.

In 1990 ontwikkelde Jan- Dirk van der Ploeg het meervoudige risicomodel( zie figuur 1). In het model worden protectieve en bedreigende invloeden weergeven. Het kind kan beïnvloedt worden in door gezin, school en vrije tijd. Traumatische gebeurtenissen en sociale steun kunnen het kind dusdanig beïnvloeden dat probleemgedrag ontstaat. Naast de omgevingsinvloeden, hebben ook factoren in het kind zelf invloed op zijn/haar probleemgedrag. Het gaat hier om de persoonlijkheid van het kind. De verschillende pijlen in het model geven aan dat alle invloeden en het gedrag met elkaar in verbinding staan. Gedrag wordt beïnvloed door de omgeving en persoonlijkheidskenmerken, maar de omgeving en persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden op hun beurt ook het gedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *