11:47
14 augustus 2020

Rapport ‘De bestrijding van witwassen’

Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet in het inzichtelijk maken van de praktijk van de bestrijding van witwassen. Tot nu toe zijn hier alleen fragmentarische onderzoeken naar uitgevoerd. Het onderzoek maakte al snel duidelijk dat er vele aspecten zijn en dat alles met alles samenhangt. Eén van de uitdagingen in dit onderzoek was daarom het ontwikkelen van een framework waarmee de complexe praktijk van de bestrijding van witwassen kan worden ingekaderd. In het onderzoek zijn vele datasets verzameld: cijfers over onderzoek, vervolging, ongebruikelijke en verdachte transacties en nog vele andersoortige data. Op dit punt kregen wij alle medewerking van de betrokken organisaties. Wij hechten eraan hen hiervoor te
danken; zonder hun medewerking was het onderzoek niet geslaagd.  Daarnaast is een groot aantal functionarissen, werkzaam in organisaties die zich (onder andere) bezig houden met het bestrijden van witwassen, geïnterviewd. Van de vele verzoeken tot een gesprek werd er slechts één geweigerd. We willen bij deze de respondenten danken voor hun bereidheid open over de praktijk van de witwasbestrijding te spreken.

Lees verder via Ministerie V&J – De bestrijding van witwassen eBeleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *