02:54
06 december 2022

Expired: Programma voor gemeenten ivm uitvoering Privacy- en Informatieveiligheidsbeleid

Stimulansz brengt in september 2016 het nieuw ondersteunend programma PInzicht op de markt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van uw Privacy- en Informatieveiligheidsbeleid. Digitale dienstverlening is sterk in opkomst en het gebruik van administratiesystemen is niet meer weg te denken uit de samenleving. In die systemen staat veel privacygevoelige informatie. Gemeenten moeten de beveiliging daarvan bewaken en eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Risico’s
Wanneer gemeenten hierin steken laten vallen, kan dat duur komen te staan. De rekening kan op dit moment oplopen tot een boete van € 820.000,00. En wanneer de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnenkort wordt vervangen door de Algemene Verordening gegevensbescherming van Europa wordt de boete nog veel hoger.

Oplossingen
Er zijn veel bedrijven die gemeenten tegen hoge kosten extern advies verlenen en het monitoren van de uitvoering van het beleid privacy en informatieveiligheid. Dat is geen eenmalige actie, dat is een taak die het hele jaar door continu om aandacht vraagt.

De beste oplossing: zelf doen!
De visie van Stimulansz is dat u dat vooral zelf moet oppakken. Net als bij kwaliteitszorg, -controle en verantwoording, moet u uw privacybeleid en de bewaking van de informatieveiligheid vooral zelf binnen uw eigen organisatie vormgeven. Uw medewerkers kennen de praktijk als geen ander en u als gemeente kunt het beste inschatten waar u de meeste risico’s loopt. Verwacht wordt van de gemeente dat zij zelf invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de privacy van uw burgers, uw medewerkers en andere personen die in uw systemen staan is geen eenvoudige klus, daar komt heel wat bij kijken. En de zwakste schakel bij het waarborgen van de privacy, dat bent u zelf samen met uw collega’s.

Totaaloplossing
Samen met een aantal koplopers (security officers van gemeenten en samenwerkingsverbanden) heeft Stimulansz de handen ineengeslagen en een kernteam opgericht. We hebben de behoeften geïnventariseerd en een belangrijke wens was om te komen tot één totaaloplossing waarin het veiligheidsbeleid van onderzoek tot en met het beheer van documenten en de controle op de uitvoering samenkomen. Er is hard gewerkt en het resultaat is dat het ontwerp voor die totaaloplossing klaarligt en de programmering binnenkort van start gaat. Er is zelfs gedacht aan een voorziening  voor het objectief meten van het informatiebewustzijn van uw medewerkers, zodat u precies weet waar u staat en waaraan u nog moet werken om het bewustzijn op peil te brengen en te houden. Dit ondersteunende webbased programma is in september / oktober 2016 gereed. De nieuwe zelfstandige webbased applicatie wordt gebouwd op het platform van de betrouwbare KiC-applicatie voor kwaliteitscontrole. Deze applicatie is in gebruik bij 250 gemeenten door  zo’n 12.000 gebruikers, goed voor zo’n 135.000 onderzoeken per jaar.

Pilot
Vanaf september wordt PInzicht getest door een aantal pilotgemeenten. Deelnemers zijn onder andere de gemeente Utrecht, de Sociale Dienst Noordwest Fryslan (7 gemeenten) en de gemeente Veenendaal. Samen met hen wordt het programma verfijnd. De verwachting is dat vanaf januari 2017 ook andere gemeenten gebruik kunnen maken van de nieuwe applicatie voor het beheersen van de privacy en de informatieveiligheid in uw gemeenten.

Bron: Stimulansz

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.