11:18
09 december 2022

Persoonsgerichte Aanpak en Informatiedeling in het sociaal en veiligheidsdomein

Persoonsgerichte Aanpak en Informatiedeling in het sociaal en veiligheidsdomein

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Dat informatiedeling in het veiligheidsdomein geen eenvoudige zaak is, behoeft hier geen betoog.
Het veiligheidsdomein is de afgelopen jaren steeds breder geworden en de onderscheidenlijke partners die in het Veiligheidsdomein werken zijn zeer divers qua omvang, structuur, cultuur, hiërarchie, werkprocessen, interne- en externe veiligheidsprotocollen en toegemeten bevoegdheden.

In het veiligheidsdomein worstelt men al jaren om het veilig delen van veiligheids- en privacygevoelige persoonsinformatie, op een voor alle partijen bevredigende en juridisch correcte wijze, mogelijk te maken.

Elke veiligheidspartner heeft een eigen informatiesysteem waarvan de informatie per definitie niet met derden wordt gedeeld. In het veiligheidsdomein met elkaar praten is natuurlijk oké, maar relevante informatie mondeling of digitaal met elkaar delen is toch net even iets anders. “Geheim, “vertrouwelijk”, “privacygevoelig”, “voor jou echt niet relevant” zijn kreten en gebruikte terminologieën om de andere veiligheidspartners niet met jouw informatie “te belasten” Dat deze terughoudendheid een beperking vormt voor de meest gewenste oplossing van het probleem wordt vaak niet beseft. Hierdoor wordt vaak maar een deel van het probleem in beeld gebracht en slechts een deeloplossing verkregen. Inzetten op een symptoom zonder de kern van het probleem te doorgronden. Koppelingen van systemen of delen van veiligheid gerelateerde informatie met sociale partners was tot voor kort helemaal taboe.

Bij domein overschrijdend samenwerken hoort domein overschrijdend informatie uitwisselen.
Door het kabinet en de VNG wordt steeds vaker de nadruk gelegd op domein overschrijdende samenwerking, het delen van informatie over de domeingrenzen heen. De gemeenten worden daarbij door landelijke teams geholpen om deze manier van werken van de grond te krijgen. Deze manier van werken geeft zicht op de totale omvang van de problematiek en de achterliggende oorzaken waardoor een domein overschrijdende sluitende aanpak voor het probleem kan worden gerealiseerd.

Bij de aanpak van personen met verward gedrag wordt deze manier van samenwerken door de staatssecretaris .“dringend aanbevolen”. Anders gezegd de informatiedeling tussen de veiligheidspartners onderling en de informatiedeling van partners in het Veiligheidsdomein en het Sociale Domein moet op een juridisch correcte manier worden “ontschot”. In feite is dit een oproep voor een domeinoverschrijdende persoonsgerichte aanpak waarbij samenwerking en informatiedeling centraal staan. Nieuwe centrale regelgeving opent hiervoor de mogelijkheden.

Tijdens de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak’ die start op 3 november 2022 wordt haarfijn uit de doeken gedaan op welke manier een gemeente praktische uitvoering kan geven aan domein overschrijdende samenwerking binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik ontmoet u bij de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak’ die start op 3 november 2022 in Den Haag om u uit de doeken te doen hoe wij dat samen met een vijftigtal gemeenten voor elkaar hebben gekregen.

Drs. Robert van Brakel
Managing Consultant
C3Group

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.