06:16
28 november 2021

HCB Cursus Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022 – Start 27 januari

HCB Cursus Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022 – Start 27 januari

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022

Inventariseer de behoefte aan standplaatsen, neem deze op in een woonvisie en leg deze vast in prestatieafspraken

3-daagse HCB-Cursus

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Donderdag 27 januari, 3 februari en 17 februari 2022
9.30 uur – 16.30 uur

-> Ook online tickets verkrijgbaar

I.s.m. RONT Management Consultants, Be Flex, VLC Projectbegeleiding & Beheer, Cojura en Forticon

Tijdens deze cursus leer je:

* Op welke manier je de huisvesting organiseert van woonwagenbewoners
* Wat het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken voorschrijft
* Hoe je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens vertaald naar de praktijk
* Op welke manier je de woonbehoeften inventariseert onder woonwagenbewoners en waar je rekening mee moet houden bij de aanleg van standplaatsen
* Wat de taken zijn van de gemeente en woningcorporatie(s)
* Op welke manier je toezicht houdt op woonwagenlocaties en handhaaft indien nodig

Docenten zijn:

  • Frank van Summeren,
    Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus omgang met woonwagenlocaties en de cursus huisvesting arbeidsmigranten
  • Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex BV, projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de Gemeente Tiel, projectleider Huisvesting arbeidsmigranten Regio Rivierenland, de regio die door het aanjaagteam, vijf ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen als de pilotregio van Nederland. Daarnaast was hij docent bij de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator en adviseert en begeleidt hij gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners, woonarkbewoners en arbeidsmigranten
  • Murat Alkiliç, jurist bij Cojura, al 15 jaar gespecialiseerd in woonwagenzaken
  • Geert van Loosdrecht, Projectmanager woonwagenzaken, VLC Projectbegeleiding & Beheer. Geert heeft al 18 jaar ervaring met de (her)inrichting van woonwagenlocaties in de rol als projectleider nieuwbouw/herinrichting en technisch adviseur
  • Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon. Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022
In Nederland heeft het overgrote deel van de gemeenten een of meerdere woonwagenlocaties. In totaal gaat het om bijna 8.000 standplaatsen verspreid over ruim 250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties dat voorheen door verschillende gemeente werd toegepast is sinds 2018 niet meer doorgestaan. Gemeenten en woningcorporaties dienen zodoende in overleg met woonwagenbewoners te gaan om de behoefte aan standplaatsen te inventariseren en de planning van nieuwe standplaatsen op te nemen in de woonvisie en te concretiseren door middel van prestatieafspraken.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Zorg- en welzijnsinstellingen
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten
– Politie
– Openbaar Ministerie

Tijdschema modules cursus
09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur  Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  uur  Lunchpauze
13.30  uur  Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30  uur  Afsluiting van de dag

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 27 januari 2022 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Kijk voor het gehele programma en het inschrijfformulier op de website van het Haags Congres Bureau

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien + negentien =