10:12
30 november 2021

HCB Cursus Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – start 25 januari

HCB Cursus Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – start 25 januari

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden
HCB Cursus
25 januari en 1 februari 2022
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag
9.30 uur – 16.30 uur met lunches

In deze geheel nieuwe cursus leert u van praktijkervaren topsprekers hoe u met uw partners in veiligheid samenwerkt aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken, vakantieparken, woonwagenlocaties en op bedrijventerreinen.

Keynotespeakers: Andy Clijnk, Programmamanager leefbaarheid en veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kris Renckens, Directeur Veiligheid, Stad Antwerpen
en Frank van Summeren, adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants

Er worden nog meer namen bekend gemaakt!

HCB Cursus
Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Tijdens deze cursus leert je:

  • Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen
  • Op welke manier je misstanden signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
  • Hoe je integraal complexe problematiek aanpakt in een kwetsbaar gebied
  • Op welke manier je gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners
  • Hoe je bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van problematiek in de omgeving

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van het kwetsbare gebied duurzaam te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor problematiek te reduceren.

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten

Tijdschema modules cursus

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 – Lunchpauze
13.30 – Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 – Afsluiting van de dag

Mogen wij u verwelkomen op 25 januari en 1 februari 2022?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Het programma en de inschrijfmogelijkheid vindt u op de website van het Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeven − 4 =