07:49
03 december 2022

HCB Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023 – Start 17 maart

HCB Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023 – Start 17 maart

3-daagse HCB Cursus
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Vrijdag 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023
9.30 uur – 16.30 uur

Tijdens deze cursus leer je:

* Op welke manier je misstanden achter de voordeur bij bijzondere doelgroepen en in kwetsbare gebieden signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
* Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden.
* Op welke manier je persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
* Hoe je integraal complexe problematiek bij bijzondere doelgroepen aanpakt.
* Op welke manier je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met partners over bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden.
* Speciale aandacht is er voor de huisvesting en vraagstukken rondom de bijzondere doelgroepen arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

Docenten zijn:

Werner van Herle, Directeur Veiligheid, Stad Mechelen
Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent op deze HCB Cursus
Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex BV, projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de Gemeente Tiel, projectleider Huisvesting arbeidsmigranten Regio Rivierenland, de regio die door het aanjaagteam, vijf ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen als de pilotregio van Nederland. Daarnaast was hij docent bij de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator en adviseert en begeleidt hij gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners, woonarkbewoners en arbeidsmigranten

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden en van bijzondere doelgroepen
Verschillende kwetsbare gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals aandachtwijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden leidt ertoe dat bewoners in een kwetsbare positie terecht (kunnen) komen. Extra aandacht geven we in deze cursus aan de huisvesting en andere vraagstukken rondom de bijzondere doelgroepen arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

De aanpak van deze problematiek vraagt om een integrale persoonsgerichte, groepsgerichte, locatiegerichte en gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van bijzondere doelgroepen in een kwetsbaar gebied te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor misstanden te reduceren.

Theorie, praktijk, vaardigheden en gereedschap
Het programma van de cursus bestaat uit een mix van theorie (kennis over bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek, best practices en lessons learned van elders uit binnen- en buitenland), vaardigheden (trainen van competenties om samen te werken) en gereedschap (instrumenten en methodieken om integraal persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht te interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Politie
– Openbaar Ministerie
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten

Tijdschema modules cursus
09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur Afsluiting van de dag

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 17 maart 2023 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Lees verder en schrijf u in via de website van het Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.