04:44
19 februari 2020

CPS-studienamiddag: De aanpak van druggebruik op festivals

CPS-studienamiddag: De aanpak van druggebruik op festivals

3 maart 2020, Club Ampère Antwerpen (onder het station Antwerpen-centraal)

Inhoud:
De aanpak van druggebruik op muziekfestivals is niet alleen een boeiend thema, het leeft vooral ook enorm hard in de praktijk. Zo stellen we vast dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen kijk heeft op het fenomeen en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de praktijk blijken deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het referentiekader van de politie wordt vaak ingezet op een repressieve aanpak (met daarbij het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van drugsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Op deze studienamiddag zullen verschillende actoren (festivalorganisator, preventie, politie, lokaal bestuur, medische dienst en academici) elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen belichten.

Het themanummer: ‘De aanpak van druggebruik op festivals’ (Cahier Politiestudies nr. 52, uitg. Gompel & Svacina) is inbegrepen in de deelnameprijs.

Lees verder via politiestudies.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *