03:22
05 april 2020

CPS-studiedag: Voorbij Salduz: is het (verdachten)verhoor nog meer dan het stellen van vragen?

CPS-studiedag: Voorbij Salduz: is het (verdachten)verhoor nog meer dan het stellen van vragen?

28 april 2020 – C-mine Genk

INHOUD:

Sedert de intrede van de advocaat bij het verhoor naar aanleiding van het befaamde Salduz-arrest en de EU-richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat dreigt de aandacht voor het politioneel verhoor enkel nog te worden herleid tot deze kwestie. Daarnaast treedt de inzet van technologische hulpmiddelen bij het politionele werk steeds meer op de voorgrond. Het verhoor is echter meer dan louter de (nasleep van de) Salduz-toepassing en blijft, ondanks de technologische vooruitgang, noodzakelijk. Het stellen van goede vragen en het aannemen van een correcte onderzoekende houding blijft dan ook essentieel. Hoewel het gebruik van verhoortechnieken niet wettelijk is geregeld, wordt in België de basisverhoortechniek vooropgesteld. Deze techniek is niet beperkt tot verdachtenverhoren, maar geldt ook voor het verhoren van slachtoffers en getuigen. Niettemin kan op verschillende wijze invulling worden gegeven aan hoe deze techniek precies wordt toegepast en kunnen tal van “hulpmiddelen” worden ingeschakeld bij het verhoren van personen.

Zo biedt het CPS reeds lang de SCAN-opleiding aan, maar door middel van deze studiedag (en een vervolgopleiding die in het najaar van 2020 zal worden georganiseerd) wil het CPS nu ook tegemoetkomen aan de vraag uit de praktijk om eveneens inzicht te bieden in andere relevante verhoortechnieken zodat de verhoorder zicht heeft op het volledige arsenaal aan technieken dat kan worden ingezet tijdens een verhoor. Tijdens de studiedag zal dan ook aandacht worden besteed aan best practices en valkuilen van verhoren, gekaderd binnen de nieuwste academische inzichten inzake verhoortechnieken en de concrete vertaalslag hiervan in de Belgische praktijk. Zo biedt deze studiedag een verdieping van en aanvulling op de kennis van verhoortechnieken die in beperkte mate aan bod komt in de reguliere politieopleidingen, waarbij een kruisbestuiving tussen actuele academische inzichten en de verhoorpraktijk wordt vooropgesteld.

Lees verder via politiestudies.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *