06:57
19 februari 2020

CPS-studiedag: Brexit: what next? De internationale samenwerking tussen justitie, politie en douane na de terugtrekking

CPS-studiedag: Brexit: what next? De internationale samenwerking tussen justitie, politie en douane na de terugtrekking

20 februari 2020, Polis Center (RAC) te Brussel

Inhoud:

Het nakende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt belangrijke gevolgen met zich mee voor de internationale samenwerking bij de preventie en aanpak van criminaliteit. Te denken valt aan de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, de operationele samenwerking in gezamenlijke operaties, de overbrenging van personen met het oog op de vervolging of de strafuitvoering, …

Hierbij rijst de vraag naar de wijze waarop de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de andere Europese lidstaten zal verlopen vanaf de terugtrekking, waarbij het antwoord – alvast op korte termijn – zal verschillen naargelang er wel dan niet een terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten. Samenhangend hiermee is het vraagstuk rond de samenwerkingsprocedures die lopende zijn op het moment van de terugtrekking.

Aan de hand van deze studiedag willen we in de eerste plaats – vanuit een praktijkgerichte bril – inzicht bieden in het verdere verloop van de samenwerking tussen de Belgische en Britse autoriteiten. Daarnaast kan de studiedag een gelegenheid zijn om de bekendheid van de contactpunten – zowel van de eigen instanties als die van de Britse partners – te vergroten.

Langs Belgische kant wordt door justitie, politie en douane ingegaan op de gevolgen die de terugtrekking heeft voor hun samenwerking met de Britse partners. In de namiddag wordt ook door de Britse vertegenwoordigers een toelichting gegeven.

Lees verder via politiestudies.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *