12:53
13 november 2019

CPS-studiedag: Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

CPS-studiedag: Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

Criminele organisaties nestelen zich altijd ergens in een stad of gemeente…
2 december 2019, Provinciehuis Leuven

“Criminele organisaties hebben altijd een lokale uitvalsbasis nodig” stelde toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in maart 2018 naar aanleiding van de voorstelling van zijn nieuwe beleidsnota waar de bestuurlijke aanpak helemaal bovenaan de prioriteitenlijst pronkte. De bestuurlijke aanpak geeft de lokale overheden de sleutel in handen om te voorkomen dat criminele entiteiten zich via legale structuren innestelen in de gemeente. Ook de kadernota integrale veiligheid 2016-2019 schuift de bestuurlijke aanpak naar voor met de lokale overheid als essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad. Proefprojecten om die bestuurlijke aanpak in de praktijk vorm te geven werden opgestart. Zo zagen de ARIEC’s (de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra) in Limburg, Antwerpen en Namen het levenslicht. Deze informatie-en expertisecentra zijn gericht op coördinatie, ondersteuning en het aanleveren van expertise aan gemeenten en lokale politiezones.

Een aantal spelers binnen het bestuurlijk veld pleiten voor een regelgevend kader dat oplossingen aanreikt voor cruciale knelpunten zoals :een wettelijk kader voor de uitwisseling van relevante informatie tussen de bestuurlijke overheden onderling en tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en politiediensten; de wettelijke mogelijkheid om de integriteit van aanvragers van bepaalde administratieve rechtshandelingen te laten screenen”.

Om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten werd in 2018 het wetsontwerp bestuurlijke handhaving afgekondigd, waarna het in maart 2019 is goedgekeurd door de ministerraad. Toch blijven er nog veel hangende vragen. Gaat de federale regering verder met het werk van hun voorgangers of pakken ze de huidige pijnpunten nog mee? De nieuwe Vlaamse regering trekt de kaart van de bestuurlijke handhaving waarbij één van hun prioriteiten is om de georganiseerde misdaad tegen te gaan door de overheidsdiensten meer de handen in elkaar te laten slaan en het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving verder te implementeren.

Binnen deze studiedag willen we dan ook een moment voorzien om kritisch na te denken over wet- en regelgeving en te leren van de ervaringen uit het buitenland alsook van Belgische spelers. Hierbij wordt ingegaan op een preventieve en reactieve aanpak en de noodzaak om de bestuurlijke aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

Lees verder via politiestudies.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *