04:36
19 oktober 2020

Casus- en procesregie op het grensvlak van gemeente, zorg en veiligheid

Casus- en procesregie op het grensvlak van gemeente, zorg en veiligheid

Een casus- en procesregisseur is een spin in het web. De training “Casus- en Procesregie” is een training die praktische handvatten biedt.

Als casus- of procesregisseur verbind je verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de – soms haast uitzichtloze – situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot effectieve interventies en beheersbare situaties.

Data: Dinsdag 10 maart en dinsdag 7 april 2020

Lees verder via rontmanagementconsultants.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *