10:45
19 februari 2018

Update onze democratie!

Update onze democratie!

Versterking van de lokale democratie is vandaag de dag meer dan relevant. Mensen willen meer dan eens per vier jaar stemmen en mobiliseren zich steeds minder via traditionele wegen. Zo zijn de afgelopen jaren nieuwe vormen van (in)directe democratie ontstaan. Het openbaar bestuur doet er goed aan daarin mee te bewegen. Zoals het op 10 oktober verschenen regeerakkoord stelt: ‘Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen’ (blz. 7). Op 17 november jongstleden kwamen tijdens de Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein deze ontwikkelingen aan bod. Ook ging iedereen aan de slag met handreikingen die inspringen op het veranderende democratische landschap.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *