06:04
19 november 2017

Studiemiddag Cahiers op de campus: “Eigenrichting” 28 september

Studiemiddag Cahiers op de campus: “Eigenrichting” 28 september

Cahiers op de Campus is een initiatief van Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Naar aanleiding van het verschijnen van Cahier 43 Eigenrichting (editoren Paul Ponsaers, Elke Devroe, Lodewijk Gunther Moor, Kees van der Vijver, Bas van Stokkom en Janine Janssen) organiseert het CPS  samen met  de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Avans Hogeschool op 28 september 2017 weer een ‘Cahier op Campus’.  Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we niet alleen wat vandaag de dag onder eigenrichting wordt verstaan, maar ook welke vormen van eigenrichting breed worden veroordeeld en welke vormen geaccepteerd lijken te worden.

Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers overheidsbescherming in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving. Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng gereglementeerd. Afgelopen decennia echter wordt er in het kader van zelfredzaamheid een gedeelte terug gelegd bij de burger, en is het omgaan met eigenrichting aan herijking toe is. Een tweede evolutie betreft de culturele eigenrichting. Het gaat hier om migrantengroepen die er concurrerende waarden- en normensystemen op na houden en wensen dat de rechtshandhaving plaatsvindt volgens geheel andere normen dan deze in het gastland. In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving een plaats vinden in de democratische samenleving? Op deze vragen biedt dit Cahier antwoorden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *