04:10
17 januari 2018

RiskCongres Lokaal Bestuur “Lokaal Bestuur in control” 17 januari

RiskCongres Lokaal Bestuur  “Lokaal Bestuur in control” 17 januari

Nederland telt in totaal 388 gemeenten. Deze zijn allemaal in zekere zin met elkaar vergelijkbaar, maar hebben nu veel meer taken dan in het verleden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de gemeenten qua omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de regio Drenthe heeft andere vraagstukken dan Rotterdam om maar eens een voorbeeld te noemen. Er zijn echter ook veel parallellen. De meeste vraagstukken zijn bij bijna alle gemeenten op hoofdlijnen vergelijkbaar. Gemeenten zijn in die zin dan in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen.

Het is daarom logisch dat gemeenten veel met elkaar kunnen delen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Toch is er ruimte voor verbetering.  We bekijken de mogelijkheden tot verbetering vanuit risk en compliance perspectief, waarbij interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance centraal staan. En dat allemaal in de context van het realiseren van de doelstellingen. Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s rond innovatie en de mogelijkheden om meer samen te werken om daardoor beter “in control” te komen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *