03:16
20 oktober 2017

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam scholen

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam scholen

Op 18 en 25 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid regionale bijeenkomsten. Deze kosteloze bijeenkomsten zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten. De experts van het calamiteitenteam zijn hierbij aanwezig. In de vorm van een simulatie worden casussen geoefend en wordt geleerd hoe de school zich goed kan voorbereiden op een onverhoopte calamiteit, wie daarvoor nodig is en hoe om te gaan met media. Schoolleiders en schoolbesturen inclusief regionale veiligheidspartners zijn van harte uitgenodigd.

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *