01:04
21 augustus 2017

HCB Nieuwspoort Seminarreeks Positieve Veiligheid – Versterken van verbinding start 17 mei

HCB Nieuwspoort Seminarreeks Positieve Veiligheid – Versterken van verbinding  start 17 mei

Het veiligheidsbeleid in ons land omvat primair het bestrijden van onveiligheid, criminaliteit en overlast. Het uitgangspunt is het creëren van een Staat die de angst voor geweld wegneemt.

Nog meer camera’s, nog hogere straffen en nog meer bevoegdheden leiden echter nauwelijks meer tot meer veiligheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat diezelfde Staat nu de angst aanmoedigt doordat zij ongebreideld allerlei controle- en surveillancemaatregelen in stelling brengt.

Positieve veiligheid gaat uit van een positiever mensbeeld waarin plaats is voor empathie, compassie en altruïsme. Het bestrijden van onveiligheid is iets anders dan het creëren van veiligheid. Beide invalshoeken bedienen zich van een andere taal en andere beleidsinstrumenten.

Positieve Veiligheid is daarmee een aanvulling op het bestaande perspectief en instrumentarium. Hoe kan een positief geïnspireerd veiligheidsbeleid, gebaseerd op vertrouwen, geborgenheid en zorg er uitzien? En hoe laat je dat dan werken in de praktijk?

Daarover gaat de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Positieve Veiligheid – Versterken van verbinding’ van het Haags Congres Bureau.

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *