05:13
20 april 2018

Jaarcongres ‘De aanpak van mensenhandel’ 17 april

Jaarcongres ‘De aanpak van mensenhandel’ 17 april

Aanpak mensenhandel als prioriteit. Mensenhandel staat bij politie, OM en bij veel gemeenten hoog op de agenda. Het is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit die veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het aantal mensen waaronder ook kinderen die in een kwetsbare positie zit en potentieel vatbaar zijn voor uitbuiting, neemt toe. Daarbij worden criminele organisaties steeds professioneler. Het is zaak om de komende jaren verder te werken aan een aanpak die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt.

Onderwerpen die tijdens het Jaarcongres centraal staan:

 • Samenwerking tussen gemeenten, politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie
 • Aanbevelingen vanuit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • Resultaten en laatste stand van zaken
 • Vroegtijdige signalering en preventie
 • Bevoegdheden en (nieuwe) bestuurlijke instrumenten gemeenten
 • Bouwen van maatschappelijke coalities
 • Dilemma’s in onderzoek en opsporing
 • Mogelijkheden samenwerking en informatie uitwisseling
 • De reikwijdte van het delict en de bewijsvoering
 • Arbeidsuitbuiting: risico-indicatoren en lessons learned
 • Sexuele uitbuiting : hoe herken je de signalen?
 • Criminele uitbuiting : wat speelt er? Hoe krijg je er grip op?
 • Positie en problematiek van (minderjarige) slachtoffers
 • Adviezen en oplossingsrichtingen

Opzet en doel van het congres
Dit congres wil handvatten bieden om de vroeg signalering, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandel verder te verbeteren. In het ochtendprogramma gaan de sprekers in op de laatste stand van zaken en resultaten. Nieuwe ontwikkelingen in beleid en aanpak worden tegen het licht gehouden. Instrumenten, methoden en oplossingsrichtingen besproken. Met aandacht voor nieuwe wetgeving en relevante jurisprudentie.
In het middagprogramma vindt verdieping plaats op specifieke thema’s. U ontvangt informatie, kunt uw vragen stellen en discussiëren met de sprekers, collega’s en ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Leren van cases en van elkaar staat hier centraal.

Lees verder via de website van Kerckebosch. U kunt zich daar ook aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *