08:00
18 februari 2018

Investeer in samenwerking voor informatieveiligheid

Investeer in samenwerking voor informatieveiligheid

Het bewustzijn en de organisatie rondom informatieveiligheid bij gemeenten is gegroeid. Maar gemeenten zijn er nog niet: er mag veel meer worden samengewerkt en geleerd van elkaar. Dat zegt Frans Backhuijs, voorzitter van de visitatiecommissie informatieveiligheid en burgemeester van Nieuwegein, in een interview op iBestuur. De visitatiecommissie publiceerde eind september haar eindverslag. Daarin staat een groot aantal tips en aanbevelingen voor gemeenten om informatieveiligheid op een hoger plan te tillen. Eén van de aanbevelingen is om de bestuurlijke betrokkenheid verder te vergroten. Dat gebeurt wanneer bestuurders zich actiever laten informeren over informatieveiligheid en wanneer de CISO in de communicatie meer aansluit bij de belevingswereld van bestuurders. “Een goede verbinding met het bestuur en positionering van de CISO in de organisatie is belangrijk. Niet alleen tijdens een incident, maar structureel. Informatie is voor gemeenten net zo essentieel als financiën en medewerkers. Informatieveiligheid verdient dus dezelfde bestuurlijke aandacht.”

Lees verder via KingGemeenten

Leren over het melden van datalekken, beveiligen persoonsgegevens op lokaal niveau?

De regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens de seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’ krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau in samenwerking met het Binnenlandsbestuur.

Meer leren over techniek, digitalisering en toezicht? Kom naar het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2018 – Techniek en Toezicht met trendwatcher Sander Duivestein, Dr. Haiko van der Voort (TU Delft), Paul van Dijk, prof. Dr. Hennes de Ridder en pitches door Rutger Rienks (Gemeente Amsterdam), Wilco Andeweg (DCMR), de Inspectie Leefomgeving en Transport en Rob Velders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *