03:03
20 oktober 2017

Ebook Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Ebook Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

In verschillende wijken in Nederland vinden misstanden plaats zoals woonoverlast, ondermijnende criminaliteit en High Impact Crimes (woninginbraken, straatroof en roofovervallen). Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Nu de overheid zich meer terugtrekt, wordt van burgers meer verantwoordelijkheid verwacht. Ook daar waar het gaat om de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Tegelijkertijd heeft de overheid te maken met mondige burgers die hun eigen keuzes maken en hoge verwachtingen hebben van diezelfde overheid. Hiermee verandert niet alleen de rol van burgers, maar ook die van de overheid.

In dit E-book krijgt u praktische tips om samen met burgers de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de wijk te bevorderen. Download het  E-book en maak alvast een stap in de goede richting op het terrein van burgerparticipatie in uw wijk.

Lees verder via Lucien Stöpler, Justice in Practice   en de site

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *