05:26
20 april 2018

Cursus Privacywetgeving voor BOA’s 23 mei 2018

Cursus Privacywetgeving voor BOA’s 23 mei 2018

Cursus Privacywetgeving voor BOA’s vanaf mei 2018
woensdag 23 mei 2018 Van der Valk Hotel Breukelen, Breukelen

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld!
In mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
  • Waarom boa’s zich aan de Wpg moeten houden en niet meer aan de Wbp
  • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg)
  • Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
  • Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
  • Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
  • Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
  • Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Wettelijk kader voor opsporingsinformatie in 2018
Buitengewoon opsporingsambtenaren stellen zich steeds meer op als netwerk- en ketenpartners. Ze moeten wel, want zij staan samen met de politie en andere organisaties aan de lat voor een veilig Nederland. De privacywetgeving geeft kaders voor de samenwerking door BOA’s met andere handhavers en met organisaties zonder opsporingsbevoegdheden, maar wordt in de uitvoeringspraktijk als complex ervaren. Bovendien zijn er veel ingrijpende wijzigingen op komst.

Lees verder via de website van Kerckebosch. U kunt zich daar ook aanmelden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *