11:40
23 februari 2018

Congres Personen met verward gedrag 30 en 31 januari

Congres Personen met verward gedrag 30 en 31 januari

Organiseer de opvang en hulpverlening! Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Het aanjaagteam verwarde personen constateerde een stijgende trend in het aantal incidenten met personen met verward gedrag. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Het schakelteam helpt gemeenten om deze werkende aanpak te realiseren. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *