02:55
22 januari 2018

Aanpak radicalisering jongeren werpt vruchten af

Aanpak radicalisering jongeren werpt vruchten af

De maatregelen die de gemeente Delft de afgelopen jaren nam om radicalisering van jongeren tegen te gaan, lijken hun vruchten af te werpen. Om die reden richt de gemeente zich vanaf nu vooral op preventie. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019. De afgelopen jaren stak Delft veel tijd en energie in het in kaart brengen van radicalisering en het tegengaan ervan. Professionals in de zorg zijn speciaal getraind op een integrale aanpak van radicalisering bij gemeente, onderwijs, welzijnswerk en de GGZ, maar ook bij de politie, het OM en de reclassering.

Lees verder via het AD

Bezoek de Collegereeks Veiligheid Recht en Bestuur, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Tijdens College 4 op 28 maart 2018 spreekt Prof.dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit  over Rampen en crises in beleid en praktijk
* Besturen van veiligheid: Bestuurlijke dilemma’s met u besproken

* De risico-regelreflex getemd: Naar een rationeel risicobeleid

* Evenement en Veiligheid: Monstertruck en Rock am Ring

* Dreiging en aanslagen

* Gevaarlijke stoffen en drugsafval

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *